ฟรี
  • โรงเรียนบ้านดอยติ้ว
    ม.7 บ้านดอยติ้ว ต.ศรีภูมิ อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา น่าน เขต 2

  • โรงเรียนบ้านดอยติ้ว
    ม.7 บ้านดอยติ้ว ต.ศรีภูมิ อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา น่าน เขต 2

อักษรย่อ/สี/ต้นไม้ประจำโรงเรียน

อักษรย่อของโรงเรียน
ด.ต.


สีประจำโรงเรียน
ม่วง -  เหลือง

สีม่วง หมายถึง  ความสามัคคี มีพลัง สืบสานงานโครงการตามพระราชดำริ
สีเหลือง หมายถึง ประทีปแสงสว่างเสมอด้วยปัญญา


ต้นไม้ประจำโรงเรียน :